Logga in

För att boka via denna sida måste du vara skriven i Hammarö Kommun och ha fyllt 18 år. Du behöver även en egen inloggning.

Har du ingen inloggning klicka på "Privat" för att registrera dig.

"Företag" eller "Förening" som önskar boka tider ber vi kontakta Sofia Carlsson sofia.carlsson@hammaro.se eller Dennis Johansson dennis.johansson@hammaro.se på Fritidsenheten. 

Bidragsberättigade föreningar har egen inloggning i systemet via sin Föreningsansvarige.

Om du bor i annan kommun och vill boka som privatperson ber vi dig att kontakta Hammarö Kommuns kontaktcenter. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

Registrerades rätt till information enligt dataskyddsförordningen

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, mobilnummer och personnummer. Syftet med sådan behandling är för att kunna låta dig boka våra anläggningar.

Vi har fått dina uppgifter från när du registrerat/registrerar dig som kund hos oss. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal. Dina uppgifter kommer att sparas i 36 månader efter din senaste kundkontakt med oss. 

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med andra förvaltningar. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är servicenämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära om vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på service@hammaro.se.

Du når vårt dataskyddsombud på linda.jonsson@hammaro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. 

 

För att boka via denna sida måste du vara skriven i Hammarö Kommun och ha fyllt 18 år. Du behöver även en egen inloggning.

Har du ingen inloggning klicka på "Privat" för att registrera dig.

"Företag" eller "Förening" som önskar boka tider ber vi kontakta Sofia Carlsson sofia.carlsson@hammaro.se eller Dennis Johansson dennis.johansson@hammaro.se på Fritidsenheten. 

Bidragsberättigade föreningar har egen inloggning i systemet via sin Föreningsansvarige.

Om du bor i annan kommun och vill boka som privatperson ber vi dig att kontakta Hammarö Kommuns kontaktcenter. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

Registrerades rätt till information enligt dataskyddsförordningen

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, mobilnummer och personnummer. Syftet med sådan behandling är för att kunna låta dig boka våra anläggningar.

Vi har fått dina uppgifter från när du registrerat/registrerar dig som kund hos oss. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal. Dina uppgifter kommer att sparas i 36 månader efter din senaste kundkontakt med oss. 

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med andra förvaltningar. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är servicenämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära om vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på service@hammaro.se.

Du når vårt dataskyddsombud på linda.jonsson@hammaro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.